Bergvijverstraat 11 3200 Aarschot
+32 (0) 16 90 79 80
info@ardeasolutions.eu

Machines

Van idee tot prototype

Ardea Solutions zal samen met u uw noden analyseren en technische informatie vergaren.

1

WAT IS DE DOELSTELLING ?

Eerst bepalen we met u aan welke eigenschappen de machine / controller moet voldoen.

2

MOGELIJKHEDEN

Een eerste brainstorm-sessie genereert mogelijke concepten. Aan de hand van deze concepten bepalen we samen welke richting we uitgaan.

3

PRIJS-SIMULATIE

Aan de hand van het eerste concept wordt een richtprijs bepaald.

4

PRIJS-OPTIMALISATIE

Na de prijssimulatie wordt het concept geoptimaliseerd. Eventueel worden bepaalde delen opnieuw ontworpen.

5

TECHNISCHE TEKENINGEN

Alle technische tekeningen, step-files, … worden aangemaakt. Het concept wordt gefinaliseerd.

6

PRODUCEREN VAN HET PROTOTYPE

De controller / machine wordt vervaardigd.

7

KABLAGE

De controller / machine wordt van de nodige elektronica, sturingsmodules en kabels voorzien.

8

SOFTWARE

De controller / machine wordt van software voorzien.

9

TESTEN

In deze stap gaan we de controller / machine testen. Zowel soft- als hardware wordt aan de nodige testen onderworpen.

10

KEURING

Indien nodig zullen wij de nodige keuringen voor u laten uitvoeren. De verantwoordelijke van Ardea Solutions beschikt over een EMC- attest, waardoor hij de keuring kan begeleiden. 

11

OPLEVERING

Het product zal vervolgens opgeleverd worden. Tijdens deze fase zal er logging worden vergaard.

12

FINETUNING

Indien nodig wordt de controller / machine geoptimaliseerd.