Bergvijverstraat 11 3200 Aarschot
+32 (0) 16 90 79 80
info@ardeasolutions.eu

Service-contract

Kies uw service-contract

BASIC

€ 250,-

per jaar

 • backup van uw data
 • licentie vingerafdrukherkenning (Digiti)
 • support@ardeasolutions.eu 48u
 • technieker ter plaatse (€ 65,- / uur)
 • verplaatsing € 0,5 / km heen en terug (t.o.v Aarschot)

ULTIMATE

€ 450,-

per jaar

 • backup van uw data
 • licentie vingerafdrukherkenning (Digiti)
 • support@ardeasolutions.eu 12u
 • pro-actief
 • technieker ter plaatse (€ 25,- / uur)
 • verplaatsing € 0,5 / km heen en terug (t.o.v Aarschot)

Service-contract voorwaarden

Alle service-contracten zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden en de algemene voorwaarden :

ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOADEN

Een service-contract dient binnen de looptijd van het eerste jaar na aankoop van het produkt worden afgesloten. Indien u na deze periode een service-contract neemt zal er voor elk verstreken jaar 75€ extra worden aangerekend. Voor een service-contract dat niet vernieuwd wordt 7 dagen voor de vervaldatum zal een administratieve heropstartkost van 150€  worden aangerekend.

WANNEER

De service-dienst is enkel en alleen beschikbaar tijdens weekdagen van 9u tot 18u, en niet op feestdagen. Het type service-contract bepaalt o.a. onze reactietijd na melding. Onze reactietijd is 24 of 48 werkuren (naargelang type service-contract) na melding. Natuurlijk betreft dit de maximale reactietijd, en proberen we u indien mogelijk sneller van dienst te zijn.

Tijdens de vakantiemaanden wordt u op de hoogte gebracht wanneer er verminderde permanentie is.
WAAR

Service is enkel en alleen geldig voor België. Verplaatsingen worden steeds vanuit Aarschot berekend. De verplaatsingskost is € 1,-/km heen en terug. Indien “een technieker ter plaatse” niet in uw contract zit, en u heeft toch een technieker nodig zal deze € 65,-/uur worden aangerekend.

TARIEVEN

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW en in euro. Een service-contract wordt steeds aangegaan voor de periode van een jaar. Een service-contract dient ten laatste 8 dagen voor het einde van de maand betaald te zijn om van start te kunnen gaan de eerste van de daarop volgende maand. Als u openstaande facturen heeft zal de reactietijd worden opgeschort tot deze achterstallige facturen zijn betaald.

INTERNET / NETWERK

De klant is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn internet en lokaal netwerk. Problemen oplossen van internet en het lokale netwerk valt niet onder onze verantwoordelijkheden.

Indien een technieker om technische redenen  remote geen assistentie kan bieden, en daarom moet uitrijden, zal dit steeds aan het tarief van € 45,- /uur zijn, ongeacht het type service-contract.
DERDEN

Problemen veroorzaakt door soft- en/of hardware van derden (bijvoorbeeld Windows, router, netwerk …) vallen nooit onder een service-contract. De oplossingen hiervoor zullen ongeacht type service-contract, aan € 45,- / uur worden gefactureerd. Datacrashes ten gevolgen van Windows updates zijn hier een uitzondering op.

LET OP

Problemen die reeds bestonden voor het afsluiten van een service-contract, vallen nooit onder dit service-contract. Oplossingen zullen steeds aan € 45,- / uur worden gefactureerd.

PRO-ACTIEF

Als in uw type contract ‘pro-actief’ staat, dan zullen wij software installeren die aan zelfanalyse van het systeem doet. Indien er door deze software een probleem wordt gedetecteerd, worden wij hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Een probleem kan zo soms sneller verholpen worden.

BENT U VERPLICHT EEN SERVICE-CONTRACT TE NEMEN?

Het eerste jaar bent u verplicht om één van de service-contracten te nemen. Daarna is een service-contract een vrije keuze. na expliciete stopzetting van uw service contract zal uw licentie op onbeperkt worden gezet.